Bất động sản Hồ Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ PHÁT - HOTEL & RESORT HỒ NGỌC

Địa chỉ : Trung Minh , TP Hòa Bình Với lĩnh vực kinh doanh bất động sản , hiện có bán đất và khu nhà nghỉ chia lô .... chi tiết liên hệ Hotline 090 3277637 Mr Hải