Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚ PHÁT HOTEL & RESORT HỒ NGỌC
-         Đại diện ông: Đỗ Văn Hải            _ chức vụ : Giám Đốc
-         Địa chỉ : Trung Minh TP Hòa Bình  Tel : 090.3277.637 / 0989.129.293 * Fax: 0128. 3841 234
-         MST: 5400193531
-         STK: 3011205049123 tại ngân hàng NN&PTNN  CN Sông Đà Hòa Bình
E-mail : khachsanhongoc@gmail.com - Website : www.khachsanhongoc.com

Xem Khách sạn Hồ Ngọc , TP Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn